Bolu Ziraat Odası

Vatan Hürriyet Ekmek

ZOBİS
ZOBİS
Bolu Ziraat Odası > Patates'de Erken Yaprak Yanıklığı

Patates'de Erken Yaprak Yanıklığı

Alternaria Solani 

Alternaria solani isimli fungusun neden olduğu erken yaprak yanıklığı hastalığı dünyanın her tarafına yayılmıştır. Bazı yörelerde patates bitkisinin en önemli hastalığıdır.

Belirtileri; kahverengi köşeli nekrotik lekeler ya da konsantrik halkalar şeklinde iç içe geçmiş biçimde görülürler. Lekelerin yaprak sapında ve gövde de gelişmesi daha nadirdir. Büyük yaprak damarları tarafından lekelerin gelişimi sınırlandırıldığı için yaprak lekeleri bazen dairesel olarak gelişir.

Bu lekeler genellikle çiçeklenme döneminde ortaya çıkar. Bitkiler olgunlaşırken lekeler artarak çoğalırlar ve tüm yaprağı kaplayacak şekilde gelişirler. İlk lekeler en alt yapraklarda oluşur. Nemli havada yaprak üzerindeki lekelerde koyu füme veya koyu yeşil renkli kadifemsi görünüşte olan miselleri oluşur. bitkilerde sararma yapraklarda dökülme veya erken ölüm şeklindeki belirtilere sıkça rastlanır. Yumrularda da hastalık oluşabilir. Yumru üzerinde siyah, çökük, kuru bir leke oluşur.

Hassas çeşitler özellikle erken olgunlaşanlar şiddetli şekilde bozulma gösterirler. Geç olgunlaşan çeşitler daha dayanıklı görünebilirler.

Mücadele

Tüm yetiştirme sezonu boyunca bitkilerin sağlıklı, kuvvetli gelişimini sağlayacak işlemlerin yerine getirilmesi sağlanmalıdır. Özellikle sulama ve gübreleme bilinçli bir şekilde yapılmalıdır. Hastalığı teşvik eden aşırı azotlu gübreleme ve yağmurlama sulamadan kaçınmak gerekir. Hastalığa dayanıklı çeşit kullanılmalıdır. Eğer ilaçlı mücadele gerektirecek kadar hastalık şiddetlenip yaygınlaşırsa uygun fungisitlerle ilaçlamalar yapılmalıdır. İlaçlamalarda ilk ilaçlamaya başlama zamanı çok önemlidir. İlaçlamalara bitkilerde ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır.

Bu hastalığa karşı kullanılabilecek ve ülkemizde ruhsat almış olan pek çok fungisit vardır

PATATES’DE   MİLDİYÖ      (PHYTOPHTHERA İNFESTANS )

Phytophthora infestans isimli fungusun neden olduğu Patates Mildiyösü hastalığı dünyanın bazı bölgeleri için en önemli hastalıktır. Bol yağış alan bölgelerde etmenin her zaman epidemi yapma şansına sahip olması hastalığın öneminin devam etmesini sağlar.

Hastalık Belirtileri

Başlangıçta alt yapraklarda yaprakların kenarlarında olmak üzere küçük sarımsı veya koyu yeşil lekeler şeklinde kendini gösterir. Ilık ve yağmurlu havalarda bu lekeler büyür ve birleşirler ve tüm yaprağı kaplarlar. Yaprak koyu kahverengimsi görünüm alır. Yaprağın henüz ölmemiş alt yüzeyinde fungusun beyaz grimsi misel örtüsü görülür.

Belirtiler bitkinin üst yapraklarına da hızla geçerler. Nemli havaların devam etmesi ile tüm yapraklar dökülür ve bitkinin gövde kısmı çıplak kalır. Tüm tarlayı etkiler. Bu tarlalar uzaktan koyu renkli ve ölen bitkilerin kalıntılarıyla dikkati çeker. Hastalık tarlalarda pis bir koku oluşturur. Yağışlı havaların kalkması ile yapraktaki lekeler gelişemez ve hastalığın tarladaki gelişimi durur. Eğer yağışlı hava tekrardan başlarsa yapraktaki lekeler tekrardan gelişmeye başlar. Yumrudaki belirtisi ise; yumrulara hastalık yapraktan bulaşır. Yumru üzerinde çeşitli büyüklükte hafifçe çökük grimsi-mavi lekeler ortaya çıkar. Bu lekeler altında doku kısmı yumrunun ortasına kadar devam etmek üzere kahverengileşir. Hasta doku ile sağlam doku arasında kesin bir ayırıcı çizgi bulunmamaktadır. Hasta bitkiler hasat edilip depolandıklarında sekonder saprofitlerin etkisiyle yumuşayıp çürürler. Eğer yumrulardaki belirtiler az ise kahverengileşme doku içerisinde yavaş bir şekilde ilerleyebilir.

Etmenin konukçuları patates, domates ve patlıcandır.

Patates mildiyösünün epidemi yapabilmesi aşağıdaki şartlarla doğrudan ilişkilidir.

·         Tarladaki enfeksiyon ocakların sayısı

·         Patates ekim alanının büyüklüğü

·         Çeşitlerin duyarlılığı

·         Mikro ve makro iklim şartları

Mücadele

Kültürel Mücadele

Sağlıklı yumru kullanılmalıdır. Potansiyel inokulum kaynakları ( kendi gelen bitki ve bitki artıkları) imha edilmeli İyi bir kök boğazı doldurması yapılarak hastalığın yumruya geçişi engellenmeli, Depolamadan önce hastalıklı yumrular ayıklanarak depoda yumru çürüklüğü önlenmeli, Depo şartları hastalığın gelişmesine imkân vermeyecek şekilde düzenlenmeli, Yaprakların daha çabuk kurumasını sağlamak için dikim sıralarını hâkim rüzgârlar yönünde yapılmalı, Aşırı azot gübrelemesinden kaçınılmalı, Dayanıklı çeşitler kullanılmalıdır.

Kimyasal mücadele

Bugün erken uyarı sistemi uygulanan ülkelerde hastalığa karşı etkin ve ekonomik bir mücadele programı uygulanabilmektedir. Bu sistemde; orantılı hava nemi, hava sıcaklığı ve yaprakların ıslak kalma süreleri tespit edilerek etmenin epidemi yapma şansı önceden tahmin edilmektedir. Bunun yanında dikim zamanı, tarladaki enfeksiyon ocaklarının sayısı ve çeşit duyarlılığı da göz önünde bulundurulmaktadır.

NOT: GENİŞ BİLGİ İÇİN ODAMIZIN MÜHENDİSLERİNE DANIŞABİLİRSİNİZ.